موسیقی کودکان

آموزشگاه فرناد می کوشد تا با تمرکز بر دوره پیش دبستان بر بسیاری از چالش های یادگیری کودکان و نوجوانان در سنین بالاتر فایق آید. ضرورت آموزش اصولی به کودکان دوره های پیش دبستان و دبستان در فرناد همانند مدارس موسیقی اروپایی بسیار حایز اهمیت می باشد. در این میان، آموزش کودکان در دوره پیش دبستان از اهمیت خاص تری نسبت به دوران های پس از آن  برخوردار میباشد که متاسفانه در کشور ما دارای اشکالات بسیاری می باشد. دوره پیش ­دبستان در ایران به دوره دو ساله رسمی ولی غیراجباری اطلاق می­شود که کودکان گروه سنی 5 و 6 سال را اغلب در مهد کودک و یا مدارس تحت پوشش برنامه ­های آموزشی و تربیتی قرار می­دهد. با توجه به نبود نیروی متخصص انسانی در حوزه آموزش برای تعلیم موسیقی به این گروه های سنی، رشد و گسترش استعداد و درک موسیقی در سنین بالاتر مانند هنرستان و دانشگاه با کمبود های بسیاری روبرو می باشد. 

ارسال پیام